Zhrnuli sme v bodoch najdôležitejšie montážne tipy pri výstavbe.
Čerpali sme z dvadsiatich európskych technických katalógov,
ktoré sú obohatené našimi vlastnými skúsenosťami spolu s
technickými nákresmi.

Zhrnuli sme v bodoch najdôležitejšie montážne tipy pri výstavbe. Čerpali sme z dvadsiatich európskych technických katalógov, ktoré sú obohatené našimi vlastnými skúsenosťami spolu s technickými nákresmi.

1. Spracovanie projektovej dokumentácie a montáž odporúčame zveriť stavebnej skúsenej firme s potrebnou technikou.

2. Všetko skontrolovať celú konštrukciu, bezpečnosť pracovníkov, projektovú dokumentáciu, konštrukčné planý, vertikálnosť,  horizontálnosť, príprava nástrojov a techniky a sendvičové panely.

3. Inštaláciu vykonávať najlepšie keď neprší, nesneží, nefúka, keď nie je hustá hmla a večer iba pri dobrom osvetlení.

4. Vykonávanie montážnych prác s prihliadnutím k špecifikám konkrétneho projektu sa realizuje pri teplotách cca od -10 ° C do +40 ° C.

5. Pri stenových paneloch sa inštaluje pri sokly aspoň zakladacia lišta, tesniaca páska a oplechovacie prvky.(pozri technické nákresy)

6. Na upevnenie stenových a strešných panelov sa používajú TEX pozinkované samorezné skrutky s EPDM podložkou do ocele, dreva alebo betónu. Nerezové skrutky sa používajú do agresívnejšieho prostredia. Pri upevňovaní TEX samorezných skrutiek, dbajte na to, aby gumená EPDM podložka sa len jemne roztiahla.

7. Kaloty sú dôležitou súčasťou kvalitného upevnenia strešných panelov.

8. Panely sa môžu premiestňovať buď pomocou vákuového zdvíhača (odporúčané), pomocou mechanického uchopovacieho zariadenia (zdvíhacích svoriek) a žeriavu, ale aj manuálne pomocou upínacích pásov.

9. Smer inštalácie by mal byť opačný k prevládajúcemu smeru vetra pri strešných aj stenových paneloch.

10. Pri strešných paneloch môže nastať situácia, kedy je viac radov a panely sa nadpájajú pozdĺžnym prekrytím, ktorý sa vytvorí podrezaním od 150 až 300mm, podľa sklonu strechy. (podrezanie si môžete požiadať pri objednávke)

11. Pred upevnením dajte dolu ochrannú priesvitnú fóliu. Fólia sa musí odstrániť do 3 mesiacoch, pretože sa poškodí farba a vrchná časť plechu.

12. Po celej konštrukcii a pri oplechovacích prvkoch odporúčame nalepiť tesniace pásky.

13. Horizontálne aj vertikálne uchytenie stenových panelov musí byť kolmé na konštrukciu a zarovnané podľa vodováhy. Strešné panely zarovnávame v 90° tiež na konštrukciu.

14. Pri strešných paneloch sa odporúča žerievom premiestniť celý balík na strechu stavby s následným upevnením. To platí samozrejme aj pri stenových, aby bol balík čo najbližšie montáže.

15. Panely do seba ľahko zapadnú, pretože používajú systém pero-drážky na oboch typoch panelov.
.

16. Minimálny sklon pri strešných paneloch je 4% a keď sa nadpájajú vo viacerých radoch tak 7%.

17. Vo všeobecnosti je ľahšie vyrezať otvory do panelov pred inštaláciou ale môžu sa vyrezať aj dodatočne.

18. Na rezanie panelov sa používajú kotúčové píly alebo priamo čiare píly a nie uhľové brúsky (flexy), ktoré poškodia povrch panelu. Panely odporúčame pred rezaním položiť na stojky (kozy).

19. Odporúčame raz ročne vykonávať kontrolu fasádnych, strešných panelov, oplechovacích prvkov a odkvapového systému. Po kontrole treba odstrániť prípadne poškodenia a všetky panely umyť nízkotlakovým prístrojom s neagresívnym čistiacim prostriedkom a špongiou.

20. Podľa plánov a postupu inštalujeme dôležite funkčne, ochranné a estetické oplechovacie prvky spolu s tesniacimi páskami.(

21. Systém sendvičových panelov sa môže montovať na všetky typy konštrukcií ako je drevená, betónová alebo oceľová. Najčastejšie sa používa oceľový skelet.

22. Horizontálne kladenie panelov je odporúčané z viacerých dôvodov a to: lepšie mechanické a záťažové podmienky, lacnejšia konštrukcia, ľahšia konštrukcia, žiadne medziľahlé nosníky, jednoduchá inštalácia, jednoduchšia preprava a manipulácia vďaka kratšej dĺžke panelov.

23. Konštrukčné profily, ako tenkostenné väznice sú určené pre použitie predovšetkým ako väznice stropov, striech a stien oceľových hál. Tenkostenné profily sú k dispozícii ako štandardizované profily Z a C alebo ako špeciálne profily. Umožňujú presnú a rýchlu montáž. Tieto profily sú využívané ako väznice a paždíky pre všetky typy hál.

24. Pri výstavbe budete potrebovať akumulátorový skrutkovač, kotúčovú pílu, priamočiaru pílu, vodováhu, uhlomer, pur penu, tesniaci tmel, nivelačný prístroj, tesniace pásky, meter, upínacie pásy, kaloty, klampiarske náradie, skrutky, fixku, gumené kladivo, kozy (stojany), a ďalšie nástroje podľa špecifických potrieb stavby.

25. Prieskumy ukazujú, že pády z výšky sú najčastejšou príčinou úrazov v priemysle a stavebníctve, preto dbajte na bezpečnosť a odbornú spôsobilosť pri zhotovovaní diela.

26. Samozrejme súčasťou stavby sú aj oplechovacie prvky, odkvapový systém, snežné zábrany, zavetrovacie prvky, rebríky na strechu, bleskozvod, filtračné systémy, inžinierske siete, svetlíky, brány, dvere, okná, prístrešky, interiérové inštalácie, vonkajšie teréne úpravy a ďalšie podľa požiadaviek diela.

Technické nákresy a montážne vizualizácie

Stenový sendvičový panel s viditeľným spojom
Jadro z polyuretánovej / polyizokyanurátovej peny

1.Oceľový plech, vonkajší, štandardná hrúbka 0,50 – 0,60 mm
2.Polyuretánové / polyizokyanurátové penové jadro.
3.Ochranný pásik zabraňujúci difúzii a infiltrácii vody.
4.Oceľový plech, vnútorná, štandardná hrúbka 0,40 – 0,50 mm.
5. Z výroby aplikované mäkké tesnenie na bočnom okraji zo strany samčieho zámku.

*ponúkame rôzne modulárne šírky panelu

Stenový panel s viditeľným spojom – upevnenie na konštrukciu
Horizontálne rozloženie (pre PUR, PIR, MV, EPS)

1. Stěnový panel s viditelným spojem
2. Samořezný šroub s EPDM podložkou
3. Polyuretanová pěna jako výplň pohybové spáry ~20 mm
4. Samolepící PES těsnící páska
5. Tmel, trvale plastický
6. Oplechovací prvek
7.Ocelový profil, dle návrhu konstrukce

Rohový spoj – upevnenie na konštrukciu
Stenový s viditeľným a skrytým spojom

1. Stenový panel s viditeľným a skrytým spojom (PIR, MV, EPS)
2. Samorezná skrutka s EPDM podložkou (voliteľne dva upevňovacie prvky vedľa seba)
3. Polyuretánová pena
4. Samolepiaca PES tesniaca páska
5., 6.,7.,8. Oplechovací prvok
9. Obklad je lokálne vyrezaný pre lepšie tepelné požiadavky
10. Oceľový stĺp podľa návrhu konštrukcie

Upevnenie panelov k železobetónovému stĺpu
Stenový panel, horizontálne upevnenie

1. Stenový panel, horizontálne upevnenie
2. Železobetónový stĺp
3. Skrutka s podložkou na upevnenie do železobetónu
4. Samorezná skrutka s EPDM podložkou
5. Polyuretánová pena ako výplň škáry
6. Tmel, trvalo plastický
7. Samolepiaca tesniaca páska PES
8.,9. Oplechovací prvok

Upevnenie na spodný nosník
Vertikálne upevnenie

1. Stenový panel
2. Samorezná skrutka s EPDM podložkou
3. Natĺkovacia hmoždina
4. Tmel, trvalo plastický
5. Polyuretánová pena
6. PES polyetylénová páska
7.,8.,9.,10. Oplechovací prvok
11. Oceľový profil L-profil, podľa
návrhu konštrukcie
12. Oceľový profil – stenový nosník
13. Zemný nosník
14. Vodeodolné tesnenie

Hrebeň strechy
Strešný panel

1. Strešný panel
2. Samorezná skrutka s EPDM podložkou
3. Polyuretánová pena
4. Polyetylénový tesniaci pás
5.,6.,7. Oplechovací prvok
8. L-03 upevňovací prvok „podložka sedla“
9. Väznice
10. PES polyetylénová páska
11. Trvalo plastický tmel

Celý technický katalóg na stiahnutie

Technické údaje, príklady, vizualizácia, návody. Čerpali sme z dvadsiatich európskych technických katalógov, ktoré sú obohatené našimi vlastnými skúsenosťami. Nájdete tu skutočne všetky technické informácie o paneloch a príslušenstve.

Obsah technického katalógu:

  • Čo robiť keď prídu panely k Vám? (str. 3 – 6) Balenie, transport, vykladanie, skladovanie.
  • Hlavné technické informácie o paneloch (str. 7 – 72) Všeobecne o produkte, najdôležitejšie výhody, základné typy, hrúbky a spoje, hlavné technické údaje, farby, oplechovanie, povrchové úpravy, typy ponúkaných profilov, ohňovzdornosť, nosnosť panelov, akustické vlastnosti, všetky certifikáty.
  • Ako sa montujú sendvičové panely? (str. 73 – 113) Zhrnuli sme v bodoch najdôležitejšie montážne tipy pri výstavbe. Čerpali sme z dvadsiatich európskych technických katalógov, ktoré sú obohatené našimi vlastnými skúsenosťami. Kvalitne spracované technické nákresy nájdete v druhej sekcii.
  • Oplechovacie prvky a ich umiestnenie (str. 114 – 151) Vizualizácie oplechovacieho prvku + ukážky umiestnenia. V ponuke máme dva druhy oplechovacích prvkov 41ks a 33ks. Možnosť zadania vlastných parametrov.
  • Konštrukčné profily tenkostenné (str. 152– 154) Väznice lysované za studena. Tenkostenné väznice sú určené pre použitie predovšetkým ako väznice stropov, striech a stien oceľových hál.
  • Samorezné skrutky, kaloty, tesniace pásky (str. 155 – 161)
Stiahnuť katalóg v PDF